Adatvédelem

Adatvédelem

 

VASTHERM BT kizárólagos tulajdona a www.vastherm.hu domain-név.

A weboldalon megjelenített információk, akciók, ajánlatok, termékismertetők, adatok, adattartalmak és egyéb üzleti feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A VASTHERM BT weboldalon megjelenített adatok pontosságáért és változatlanságáért kizárja felelősségét. A VASTERM BT a weboldal illetéktelen használatából, múszaki meghibásodás eredetű, rendszerhibából, számítástechnikai vírusok okozta meghibásodásokból, a weboldal illetéktelen használatából, nem megfelelő működésből eredő vagy egyéb műszaki illetve technikai eredetű kárért fennálló felelősségét kizárja.

   Személyes adatok védelme

A VASTHERM BT a részére bármely formában és úton tudomására hozott adatot és információt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel.

A VASTHERM BT a részére bármely módon megküldött adatot, mint a jelen adatvédelmi szabályzat szerinti felhasználható adatnak minősíti és ezen elvek szerint kezeli.

Ön a VASTHERM BT tudomására hozott adat, adattartalmak kezelését és felhasználását a VASTHERM BT részére megküldött írásbeli (e-mail, fax, levél) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve jogában áll tájékoztatást kérni a vonatkozó adatok kezeléséről, kezelésének tényéről és minőségéről, továbbá kérni az Önre vonatkozó adatok tényszerű módosítását.

A VASTHERM BT az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt üzleti titokként kezel. A VASTHERM BT a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

 

   Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken terjessze elő. A VASTHERM BT a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.

 

Vastherm Bt 
Vörös Épületgépészet
9970 Szentgotthárd
Kossuth Lajos 47-49

 

E-mail: vastherm@vastherm.hu
Tel.iroda: 06 94/554-188

 

Honlap készítés